top of page

Ras Barse Utsav Samiti

President 

Padmashri Dr. Nalli Kuppuswamy 

Vice President 

Shri. Voora Narshiman

Advisory Panel

 • Dr. Hisamuddin

 • Pandit S. Ballesh 

 • Shri. Don Kabiraj 

 • Suresh Jain D

 • Ustad Nazim Hussain Bismillah Khan

 • Pandit Rajshekar Mallikarjuna Mansur

 • Pandit Shrinivas Bhimsen Joshi

 • Shri. Manoj Hangal

 • Pandit MN. Munesh

 • Pandit Dattatray Kalburgi

RB Core Committee

 • J.S. Shekar

 • Suresh Jain D

 • Vidhya Srinivasan

 • Swati Venkataraman 

 • Jayashree Ravindran

 • Mahendran

 • Anusha Mahendran

 • Suresh Raj

 • Shivanand Ballesh

 • Prakash Ballesh

Tansen Academy Students Committee

Vidhya Srinivasan

Jayashree Ravindran

Venkataraman 

Swati Venkataraman 

Mahendran

Anusha Mahendran

Sivasubramanian Gopalakrishnan

Purnima Jalihal

Devandra Jalihal  

Chitra Mahaveer Jain

Sabu Balagopal

Kamhalini Shyam

Priya Sabu

Prakash Ballesh

Shivanand Ballesh

Suresh Raj

Rani Eniyavan

Indra Rajaa Kanthadai

Revathy Nagarajan

RB 2016 StudentsTag Team Members

RB 2016 Media Committee :

 

 • Samhati Mohapatra

 • Debayan Tiwari

 • Bhavya Vijay

 • Vijay

 • Kumaresh

 • Priya Sabu

 • Shruti

 • Sanjay Roy 

 • Anirudha

 • Veera Raghavan

 • Veeramani

 • Jayashree

RB2016 Editorial Team :

 

 • Mohan Gaanz

 • Anirudha,

 • Farzana

 • Mahendran

 • Deepa

 • Devika

 • Anusha

 • Kumaresh

RB 2016 Students Committee

 

Kumaresh 
Jaitin
Loknath
Ramkant 
Yash
Aditya 
Gokul
Yogesh 
Vardhini
Devika
Shiv shankar
Veeramani
Priya Narahari

Narahari

Yamini Pranesh

Akshara 
Deepa
Monie leenus
Bhuvana

Varun 
Ram Siva 
Revathi 
Ganesh
Priya Pai 

Shrenika

Rishab
Sunny

Thyla

Anuj

Sumati Iyer

Moumita
Sagar Bhatia 
Kavitha

Vijay

Rashmi

Srivardhani

Priya Hemesh

Priya Sabu

Sutapa

Channi
Shanta 

Bhavya

Anuj

Sumati Iyer

Vijay 

bottom of page